×

Vårt mål

Barnehagen skal være et godt sted å være for barna. Sammen med foreldrene vil vi gi barna et grunnlag for livslang læring.

Barnehagen skal verdsette det unike ved hvert enkelt barn.

Barnehagen skal gi barnet grunnleggende kunnskaper og ferdigheter på ulike områder og støtte opp og stimulere til nysgjerrighet, vite­begjær og kreativitet.

Barnehagen skal vektlegge glede, humor og vennskap, samt oppmuntre og legge til rette for lek og aktiviteter.

Barnehagen skal bidra til at alle får oppleve glede og mestring i samvær med andre.

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldre / foresatte. Barnehagen benytter et kommunikasjonsverktøy mellom barnehage og foreldrene som heter MyKid.no. På MyKid.no står alt som skjer i barnehagen, og foreldre og ansatte kan kommunisere med hverandre gjennom MyKid.no