Liøya Barnehage

Hei! Her kan du bli bedre kjent med den flotte barnehagen vår.

Liøya barnehage ligger på Støren i Midtre Gauldal kommune. Vi er en 6 avdelingingsbarnehage, og har for tiden 76 barn i alderen 1-6 år. Gruppeinndelingen varierer etter hvilken alderssammensetning vi har de enkelte år.

Eid av foreldre

Barnehagen eies av foreldre i et samvirkeforetak og velger årlig et driftsstyre.

Non-profit

Barnehagen drives etter non-profit prinsippet og alle pengene går inn i driften av barnehagen.

Vi er en allsidig barnehage, med mange flotte fasiliteter

Vi ligger i flotte omgivelser med tilgang til elva og skogen. Vi har moderne lokaler med meget god luftkvalitet og støydempende materialer. Vi har egen buss og gymsal. Ute på barnehagens område har vi en grillhytte som brukes flittig.

Flotte ansatte

Barnehagen har 24 ansatte + vikarer, alle utdannet som pedagoger eller barne- og ungdomsarbeidere. Vi er godkjent lærebedrift. Vi samarbeider med Dronning Maud og tar også imot studenter. GSK er også en god samarbeidspartner og vi har ofte praksiselever innom barnehagen.

Blant personalet er det stor aldersspredning, og vi har tre menn ansatt hos oss. I tillegg har barnehagen egen kokk.

Se våre ansatte

Samspill er viktig

Samspill mellom barn og voksen er viktig i en barnehage. Her i Liøya har vi stort fokus på å skape gode relasjoner mellom voksne og barn.