Våre ansatte

Hos oss har alle ansatte relevant utdanning innenfor det barnehagefaglige feltet.

Her er alle sammen en like viktig del av barnehagen. Hos oss er det viktig å trives på jobb, og for å klare dette jobber vi mye med samhold og godt arbeidsmiljø.

Utdanning

Alle ansatte i Liøya barnehage har utdanning innenfor barnehagefeltet

Aktivitet

I Liøya har vi stort fokus på aktivitet og det å være ute i den flotte naturen.

Våre kompetente ansatte ved

Løa

Våre kompetente ansatte ved

Smia

Våre kompetente ansatte ved

Framstu

Våre kompetente ansatte ved

Bortistu

Våre kompetente ansatte ved

Sørstu

Våre kompetente ansatte ved

Nordstu

Våre kompetente ansatte ved

Andre ansatte

Styret i barnehagen

Håvard Melby 
Styreleder
Tlf 410 08 383
havard.melby@gmail.com

Styret:
Silje Bones
Vegard Evenås
Nina Løberg
Erika Langland
Tor Inge Kvernmo

SU:
Emil Refseth
Marte Berdal
Camilla Moum Trang (ansatte-representant)
Marie Malum (ansatte-representant)