Storbarn

Velkommen til Sørstu!

På Sørstu jobber vi med at barna skal få god selvfølelse og at de er bra nok akkurat slik de er. Vi liker å skape gode lekemiljøer der barna kan utfolde seg og være seg selv. Lek, relasjonsbygging og sosial kompetanse er hovedfokuset hos oss som på de andre avdelingene.

Vi samarbeider tett med Nordstu, og har både aldershomogene og aldersblandede lekegrupper. Alle barna skal oppleve progresjon i barnehagens innhold, og vi legger til rette for de skal få varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. 

Du kan nå oss på 95 03 84 91

12

Søte små

På Sørstu er vi 12 tøffe barn fulle av energi! Her går det unna fra morgen til ettermiddag. Vi liker oss godt her på Sørstu.

3

Kompetente ansatte

På Sørstu er vi 3 kompetente ansatte som lar barna få utfolde sin nysgjerrighet gjennom hele dagen. Det skal være trygt å være barn på Sørstu.

Våre kompetente ansatte ved

Sørstu