Storbarn

Velkommen til Sørstu!

På Sørstu jobber vi med at barna skal få god selvfølelse og at de er bra nok akkurat slik de er. Vi liker å skape gode lekemiljøer der barna kan utfolde seg og være seg selv. Lek, relasjonsbygging og sosial kompetanse er hovedfokuset hos oss som på de andre avdelingene.

I og med at de eldste barna går her, vil vi også ha blikket rettet mot overgangen mellom barnehage og skole. Gruppa med de eldste barna i barnehagen kalles Stjerneklubb. De jobber blant annet med å lære seg å bli selvstendige og det å bli kjent med bokstaver og tall. Det aller viktigste er likevel å lære og stå opp for seg selv og andre, samt det å være en god venn. 

Vi samarbeider tett med Nordstu, og har både aldershomogene og aldersblandede lekegrupper. Alle barna skal oppleve progresjon i barnehagens innhold, og vi legger til rette for de skal få varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. 

Du kan nå oss på 95 03 84 91

11

Søte små

På Sørstu er vi 11 tøffe barn fulle av energi! Her går det unna fra morgen til ettermiddag. Vi liker oss godt her på Sørstu.

3

Kompetente ansatte

På Sørstu er vi 3 kompetente ansatte som lar barna få utfolde sin nysgjerrighet gjennom hele dagen. Det skal være trygt å være barn på Sørstu.

Våre kompetente ansatte ved

Sørstu