Mellomstore barn

Velkommen til Bortistu!

Bortistu er vi opptatt av trygghet, tilknytning og relasjonsbygging fra starten av.

Vi legger til rette for at oppstarten skal bli så trygg og god som mulig. Vi tilpasser rutiner og skaper tid og rom slik at barna får etablert gode, trygge relasjoner med både ansatte og andre barn.

Vi har tett oppfølging av hvert enkelt barn og foresatte, og hovedmålet vårt er at barna skal oppleve tilhørighet og trygghet nok til å leke, utforske og lære innenfor trygge rammer.

Du kan nå oss på 91 38 60 73

9

Søte små

På Bortistu er vi 9 barn fulle av energi! Her går det unna fra morgen til ettermiddag. Vi liker oss godt her på Bortistu.

4

Kompetente ansatte

På Bortistu er vi 4 kompetente ansatte som lar barna få utfolde sin nysgjerrighet gjennom hele dagen. Det skal være trygt å være barn på Bortistu.

Våre kompetente ansatte ved

Bortistu