Bak barnehagen

Området bak barnehagen har utallige bruksområder; på vinteren blir det ofte kjørt opp spor der barna kan gå på ski. Vi bruker også akebrett her, da det har slakke, fine bakker som egner seg godt for de yngste barna. I området er det også en bekk som utforskes både titt og ofte, sommer som vinter. Ulik vegetasjon gjør at det alltid er spennende å se hvilke blomster og vekster som befinner seg der. 

Fotballbanen

Fotballbanen er et yndet turmål for alle barna. På vinteren kan vi bygge snømann, leke «sisten», rulle i snøen og lage snøengler. Er banen bar kan vi ha ballek, halesura, stafett og fotballkamp. Vi kan også ta med sykler dit for å sykle på friidrettsbanen. 

Lavvoen

Lavvoen og området rundt denne er ofte benyttet av oss i Liøya barnehage. Dette er et område som er opparbeidet med bord og benker, samt en lavvo der vi kan tenne bål og varme oss.  Her kan vi leke og utforske området, og vi tar ofte med oss mat og drikke dit. Det er en fryd å nyte medbragt mat og drikke ute i naturen! 

Elva Sokna

Elva Sokna ligger like ved barnehagen, og vi har enkel tilgang til dette turområdet via en kulvert under E6. Her kan vi utforske og følge elva gjennom ulike årstider. 

Minibuss

Vi er så heldige at vi har vår egen minibuss, og det byr på grenseløse muligheter hva gjelder turer utenfor nærområdet. Vi har vært på alt fra isfiske og fjellturer i Budalsfjella til kulturelle opplevelser på Sverresborg museum. Vi har liketil hatt med de eldste barna på reinslakting hos samene på Nerskogen!