Storbarn

Velkommen til Nordstu!

På Nordstu jobber vi med at barna skal få god selvfølelse og at de er bra nok akkurat slik de er. Vi liker å skape gode lekemiljøer der barna kan utfolde seg og være seg selv. Lek, relasjonsbygging og sosial kompetanse er hovedfokuset hos oss som på de andre avdelingene.

Vi samarbeider tett med Sørstu, og har både aldershomogene og aldersblandede lekegrupper. Alle barna skal oppleve progresjon i barnehagens innhold, og vi legger til rette for de skal få varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. 

Du kan nå oss på 91 12 98 46

17

Søte små

På Nordstu er vi 17 tøffe barn fulle av energi! Her går det unna fra morgen til ettermiddag. Vi liker oss godt her på Nordstu.

4

Kompetente ansatte

På Nordstu er vi 4 kompetente ansatte som lar barna få utfolde sin nysgjerrighet gjennom hele dagen. Det skal være trygt å være barn på Nordstu.

Våre kompetente ansatte ved

Nordstu