Småbarn

Velkommen til Smia!

Dette er en av avdelingene der ett- og toåringene holder til. På Smia er vi opptatt av trygghet, tilknytning og relasjonsbygging fra starten av.

Vi legger til rette for at oppstarten skal bli så trygg og god som mulig. Vi tilpasser rutiner og skaper tid og rom slik at barna får etablert gode, trygge relasjoner med både ansatte og andre barn.

Vi har tett oppfølging av hvert enkelt barn og foresatte, og hovedmålet vårt er at barna skal oppleve tilhørighet og trygghet nok til å leke, utforske og lære innenfor trygge rammer.

Du kan nå oss på 91 24 35 17

9

Søte små

På Smia er vi 9 søte små barn som elsker å utforske. Selv om vi er aktive liker vi også å ta en liten dupp innimellom.

3

Kompetente ansatte

På Smia er vi 3 kompetente ansatte som lar barna få utfolde sin nysgjerrighet gjennom hele dagen. Det skal være trygt å være barn på Smia.

Våre kompetente ansatte ved

Smia